تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟
یک ساعت تمام ، بدون آنکه حرف بزنم
برویش نگاه کردم
فریاد کشید که : آخر خفه شدم ! چرا حرف نمیزنی؟
گفتم نشنیدی؟...برو...!

(کارو)
جمعه 1 بهمن 1389 | نظرات ()
Blog Skin