تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟
چیزی رو که خیلی می خوای تا آخرش برو ...
مهم نیست آخرش چه اتفاقی میافته ...
حداقل دیگه به خودت بدهکار نیستیچهارشنبه 8 دی 1389 | نظرات ()
Blog Skin