تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟

باز ای باران ببار بر تمام لحظه های بی بهار

بر تمام لحظه های خشک خشک

بر تمام لحظه های بی قرار

باز ای باران ببار بر تمام پیکرم،موی سرم

بر تمام شعرهای دفترم

بر تمام واژه های انتظار

باز ای باران ببار بر تمام صفحه های زندگیم

بر طلوع اولین دلدادگیم

بر تمام خاطرات تلخ و تار

باز ای باران ببار غصه های صبح فردا را بشوی

تشنگی ها خستگی هارا بشوی

باز ای باران ببار.....!!!
سه شنبه 2 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin