تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟
آدم اشتباه کرد و آن سیب را خورد...!
و همه مجبور به آمدن در این دنیا شدیم
اما...
(گناه کسی پای کس دیگری نوشته نمی شود)
یکشنبه 21 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin