تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟
خیلی مشتاقم که دولت درست شه
تا ببینم مردم برای ندونم کاری هاشون
چه کسی رو متهم میکنند
و کارهای اشتباهشون رو گردن کی میندازن


(بهادر امامی)دوشنبه 8 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin