تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟

خطوط عمودی همه باهم موازی است

اندازه 2 دایره نارجی باهم برابر است

بقیه ی عکس ها در ادامه مطلب...

با نگاه کردن به دایره مرکزی به سمت تصویر جلو و عقب بروید

تصاویر ثابتی که متحرک به نظر میرسد!

 

 

 

در نگاه اول همه چیز طبیعی به نظر میرسد اما وقتی به پاهای دومرد نگاه کنید متوجه خطای دید خواهید شد.
جمعه 5 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin