تبلیغات
تقدیر یا تدبیر؟

عاشق کسی باش حتی اگر سالها هم نبینیش فراموشش نمیکنی،ولی اگر فراموشش کردی تو عاشقش نبودی فقط بهش عادت کرده بودی چون عشق چیزی نیست که یک شبه بیاد و یک شبه بره و فراموش بشه...

پس اگر چشمات پرسید بگو ندیدمش،اگه گوشهات پرسید بگو ندیدمش،اگر دستات لرزید بگو ماله سرماست،اما اگر دلت لرزید به خودت دروغ نگو دوستش داری...

همیشه برای کسی بخند که میدونی به خاطر تو شاد میشه،واسه کسی گریه کن که میدونی وقتی غصه داری و اشک میریزی برات اشک میریزه...

برای کسی غمگین باش که در غمت شریکه و عاشق کسی باش که دوستت داشته باشه...
سه شنبه 2 آذر 1389 | نظرات ()
Blog Skin